Tanı ve Tedavi Alanları

Anasayfa Tanı ve Tedavi Alanları

Çocuklarda Kaygı Bozukluğu

Karşıt Olma Karşıt Gelme Bozukluğu

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

Özgül Öğrenme Bozukluğu

Ayrılık Kaygısı Bozukluğu

Selektif Mutizm

Davranım Bozukluğu

Konuşma Bozuklukları

Zihinsel Engellilik

Otizm Spektrum Bozukluğu

Çocuk ve Ergenlerde Depresyon

Erken Başlangıçlı Şizofreni

Özgül Fobi

Yaygın Anksiyete Bozukluğu

Obsesif Kompulsif Bozukluk

Tik Bozuklukları

Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Okul Reddi

Çocuk ve Ergenlerde İntihar

Dışa Atım Bozuklukları (Kaka Kaçırma-İdrar Kaçırma)

İnternet Bağımlılığı

Tanı ve Tedavi Alanları İle İlgili Detaylı Bilgilendirme