Özgül Öğrenme Bozukluğu

Özgül Öğrenme Bozukluğu (ÖÖB) herhangi bir nörolojik veya fiziksel hastalık, zekâ geriliği, Otizm Spektrum Bozukluğu gibi bir durum bulunmamasına rağmen çocuğun okuma, yazma ve aritmetik becerileri öğrenmesinde zorluk yaşaması olarak tanımlanabilir.

Zekâ geriliğinden ayırt edilmesi önemlidir. Zekâ geriliğinde zihinsel işlevlerin tümünde yetersizlik varken Özgül Öğrenme Güçlüğünde belirli alanlara yönelik bir öğrenme zorluğu vardır. Tanı aileden alınan bilgi, belirli bilişsel süreçleri ve öğrenme zorluklarını değerlendiren testler ve bunları birleştiren klinik değerlendirme ile bir çocuk psikiyatristi tarafından konur.

Öğrenme Güçlüğünün 3 alt tipi bulunmaktadır; Bir çocukta alt tipler bir arada bulunabilirken tek tek de bulunabilir.

Okuma Bozukluğu (Disleksi)

En sık biline öğrenme güçlüğü alt tipidir. Harfleri yanlış okuma ve birbirine karıştırma, okurken harf atlama ve bazı harfleri okumama , bazı kelimeleri atlama ya da eksik okuma, kelime içinde harflerin yerini değiştirme , yavaş okuma vb. belirtiler bulunmaktadır.

Yazma Bozukluğu (Disgrafi)

Sayfa düzenini yapamama, paragraf oluşturamama, kelime aralarını ayarlayamama, harf hataları yapma, noktalama işaretlerini doğru kullanmama, heceleme hataları, bir kelimeyi bölerek yazma, çok karmaşık ve kötü yazma vb. belirtiler yazma bozukluğunu düşündüren belirtilerdir.

Matematik Bozukluğu (Diskalküli)

Bu çocukların Matematik becerileri genel zekâ seviyelerinin ve yaşıtlarının altındadır. Matematiksel sembolleri anlamada, matematik problemlerini anlamada ve çözmede, sayı saymayı öğrenmede, geometrik şekilleri anlamada belirgin zorluklar vardır.

Özgül Öğrenme Güçlüğü ’nün tedavisi bireysel olarak planlanır. Çocuğun okul eğitimine ek olarak özel eğitim planlanır. Eşlik eden psikiyatrik durumların örneğin en sık dikkat eksikliği olmak üzere, kaygı bozukluğu, depresif bozukluk ve akran zorbalıkları sıklıkla eşlik eder bunların tedavi edilmesi en önemli noktalardan biridir.