Hakkımda

Anasayfa Hakkımda

Uzm. Dr. Leyla Ezgi TÜĞEN

Çocuk ve Ergen Psikiyatristi

1989 Elâzığ doğumluyum.

2006 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp (Çapa Tıp) fakültesine başladım.

2012 yılında Tıp Fakültesinden mezun oldum ve sonrasında 6 ay Pratisyen Hekim olarak Palu/Elazığ’da çalıştım.

2013 yılında Marmara Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları bölümünde Asistan Doktor olarak göreve başladım ve 2018 yılında ihtisasımı bitirerek Uzman Doktor oldum.

2018-2019 yıllarında Erenköy Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı olarak çalıştım.

2019 yılında Muş Devlet Hastanesi’nde 1 yıl çalışarak mecburi hizmetimi tamamladım.

2020-2022 tarihleri arasında Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi’nde Uzman doktor ve Doktor Öğretim Üyesi olarak çalıştım.

Tez çalışmam; ‘Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu tanılı çocuklarda Bağlanma, Duygu Regülasyonu ve Benlik Saygısı İlişkisinin Araştırılması’, Yıkıcı Duygu durum Düzenleyememe Bozukluğu, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Zihin Kuramı, Empati Becerileri, Kaygı Bozuklukları, Pandemi döneminde sağlık çalışanları ve çocukları ile ilgili akademik çalışmalarım bulunmaktadır.

Çocuk ve Gençlerde Davranışçı Terapiler / Kabul ve Kararlılık Terapisi üzerine teorik ve süpervizyon eğitimi aldım, kliniğimde aktif olarak kullanmakta ve bu alanda çalışmaktayım.

Evli ve 1 çocuk annesiyim.

2022 yılından itibaren danışan/hastalarıma daha fazla yararlı olabilmek adına kendi kliniğimde hizmet vermeye başladım.

Randevu için bizi arayabilir, müsait saatleri öğrenebilir, anında randevu alabilirsiniz.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Yazılar

Tüğen, Leyla Ezgi, Muhsine Göksu, and Ayşe Burcu Ayaz. ``Disruptive Mood Dysregulation Disorder in A Primary School Sample.`` Asian Journal of Psychiatry 48 (2020): 101858.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Muhsine Göksu, Leyla Ezgi Tügena, Ayşe Burcu Ayaza and Ayşe Armana; Hallucination As a Side Effect in the Treatment of Attention-Deficit/ Hyperactivity Disorder; 9th International Congress on Psychopharmacology & 5th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology

Tüğen Leyla Ezgi, Muhsine, G., & Ayaz, M. (2019). Disruptive mood dysregulation disorder (DMMD): an elementary school sample. Klinik Psikofarmakoloji Bulteni, 29, 121-122.

Tüğen Leyla Ezgi,Gümüştaş Funda,Perdahlı Fiş Neşe, ``Unilateral Gynecomastia Following Low Dose Aripiprazole Use In A Child With Atypical Autism``, 27th TURKISH CHILD AND ADOLESCENT PSYCHIATRY CONGRESS, 2017.

Muhsine Göksu, Ayşe Arman, Leyla Ezgi Tüğen, Accommodation difficulty and dermatological problem as a side effect in sertraline treatment in an anxious adolescent 27th TURKISH CHILD AND ADOLESCENT PSYCHIATRY CONGRESS, 2017.

Leyla Ezgi TüğEn1, Aliye TuğBa Bahadır1, dı̇kkat eksı̇klı̇ğı̇ hı̇peraktı̇vı̇te bozukluğu olan çocuklarda bağlanma, duygu regülasyonu ve benlı̇k saygısı ı̇lı̇şkı̇sı̇nı̇n araştırılması 28th turkısh chıld and adolescent psychıatry congress, 2018.- sözel bildiri

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

Abdurahman Cahid Örengül*, Alperen Bıkmazer. *,Leyla Ezgi Tüğen*, Pınar Ay**, Ayşe Rodopman Arman*, Dehb’li çocuklarda tv ve bilgisayar maruziyet süreleri ve ilişkili faktörlerin araştırılması, 23. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi

Leyla Ezgi Tüğen , Nagehan Üçok Demir, Gülseda Ayrancı , Ayşe Rodopman Arman, XYY Sendromunun Eşlik Ettiği Bir Otizm Olgusu, 24. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi

Burcu Yıldırım, Leyla Ezgi Tüğen, Gözde Yazkan Akgül, Ayşe Burcu Ayaz, Otizm Spektrumunda 3 Olgu Sunumu: Görme Engelli Olma Kliniğe Geç Başvuru Nedeni mi?, 25. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi

Leyla Ezgi Tügen, Gülseda Ayrancı, Neşe Perdahlı Fiş, - Kleptomani mi Bipolar Bozukluk mu?, 25. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi

Muhsine Göksu, Ayşe Arman, Leyla Ezgi Tüğen, Accommodation difficulty and dermatological problem as a side effect in sertraline treatment in an anxious adolescent

Türkiye Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Derneği ve İstanbul Tabip Odası üyesidir.

Uzm. Dr. Leyla Ezgi Tüğen