Çocuklarda Kaygı Bozukluğu

Kaygıyı kişinin bazı tehlikeli ve olumsuz olayların meydana gelmek üzere olduğunu beklemesi veya tehdit beklentisi olarak tanımlayabiliriz.

Kaygı aslında olağan bir duygudur. Ancak tüm yaşlarda olduğu gibi çocuklarda da kaygı çocuğun hayatını olumsuz etkiliyorsa bir kaygı bozukluğundan söz edebiliriz.

Örneğin; Çocuğun bakım vereninden ayrı kalmakta zorlanmasına ayrılık kaygısı deriz. Bu kaygının okul reddine yol açması durumunda ise ayrılık kaygısı bozukluğu olarak tanımlayabiliriz.

Çocuklarda en sık görülen kaygı bozukluklarını şöyle özetleyebiliriz.

Özgül Fobi; Herhangi bir nesne ya da duruma (karanlık, hayvan, yükseklik vs.) karşı gösterilen aşırı korku.

Ayrılık Kaygısı Bozukluğu; Çocuğun bakım vereninden ayrılması gerektiği durumlarda kendisine ya da ebeveynine kötü bir şey olacağı ile ilgili aşırı korku duyması.

Sosyal Fobi; Çocuğun başkaları onu olumsuz değerlendirecek veya performansını beğenmeyecek diye sosyal etkileşimlerden veya sosyal performanslardan kaçınması.

Yaygın Anksiyete Bozukluğu; Çocuğun geniş bir yelpazede sürekli olumsuz düşünme ve endişelenme hali.

Panik Bozukluk; Genellikle ergenlik veya genç yetişkinlik döneminde karşılaştığımız panik atak (ölme veya delirme korkusuna belirgin nefes alamama, kalp çarpıntısı şeklinde fiziksel semptomların eşlik ettiği kaygı atağı) yaşamak ve panik atakların olacağı ile ilgili aşırı kaygı duymak.

Çocuklarda kaygı bozukluğu bir Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanının aile ve çocukla ayrıntılı görüşme yapması ile konulur.