Karşıt Olma Karşıt Gelme Bozukluğu

Bir çocukta sürekli tekrarlayıcı bir şekilde olumsuz, karşı gelme ve kurallara uymama şeklinde olan davranış sorunları varsa ve bu davranışlar çocuğun hayatında sosyal ilişkilerini, akademik veya mesleki başarısını olumsuz yönde etkiliyorsa bir Karşıt Olma Karşıt Gelme Bozukluğundan söz edebiliriz.

Karşıt Olma Karşıt Gelme Bozukluğu olan çocuklar kolayca kızma, öfkelenme, gücenme ve/veya kendisine kural koyan kişilerle (anne-baba, öğretmen gibi) tartışma, kurallara uymama, başkalarını suçlama ve kızdırma şeklinde davranış sorunları gösterirler ayrıca bu çocuklarda kincilik de sıklıkla görülebilmektedir.

Bozukluğun gelişmesinde genetik etkenler, bağlanma sorunları, aşırı otoriter ebeveyn figürleri sayılabilir.

Diğer psikiyatrik bozukluklarla beraber görülmesi sık görülen bir durumdur. Tedavide eşlik eden psikiyatrik bozukluklara müdahale edilmesi ve aile eğitimi bulunmaktadır.