Bilişsel Davranışçı Terapi

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) nasıl davrandığımız ve hissettiğimizi düşüncelerimizin belirlediğini vurgulayan çocuk, genç ve erişkinlerde birçok psikiyatrik bozukluğun tedavisinde kullanılan ve bilimsel olarak kanıtlanmış bir terapi çeşididir.

Bu terapide amaç hastalara işe yaramayan düşünce ve inançları tanımayı, değerlendirmeyi ve bunlara cevap vermeyi öğretmektir.

Özellikle anksiyete bozuklukları, obsesif kompulsif bozukluk, depresyon ve travma sonrası stres bozukluğu gibi tanılarda etkinliği yüksektir. Seanslar yapılandırılmıştır. Terapi yaklaşık olarak 8-14 seans sürmektedir ancak gerekli durumlarda seans sayıları uzatılabilir.