Kabul Kararlılık Terapisi

Uzun zaman insan zihninin nasıl çalıştığına dair yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda ortaya çıkmış yeni ve etkili bir terapi yöntemidir.

3. Kuşak davranışçı terapiler olarak adlandırılan terapiler arasında yer almaktadır.

Terapide genel olarak 2 amacımız vardır:

Birincisi danışanın hayatta önem verdiği değerleri ortaya çıkarmak ve danışanın bu değerler doğrultusunda, daha iyi bir yaşam için yollar ve hedefler belirlemek.

Diğer amacımız danışanın değerli yaşam yolunda adımlar atarken onu engelleyen duygu ve düşüncelerin danışanın hayatında ve davranışlarındaki etkisini azaltacak birtakım beceriler öğretmektir. Bu beceriler kendindelik, farkındalık, açıklık ve odaklanmayı içeren zihinsel bir süreçtir.

Kabul Kararlılık Terapisi hem birçok psikolojik problemlerin çözülmesinde hem de yaşam kalitesinin yükselmesinde etkili bir terapi yöntemidir. Seans sayıları ile ilgili kesin bir karar yoktur. Genel olarak 6-8 seansta değerlendirme yapılıp sonlandırma veya daha fazla seans gereksinimi olup olmadığı değerlendirilir.