Nöropsikolojik Testler

a) Bender-Gestalt Görsel Motor Algılama Testi

5 yaş 6 ay ile 10 yaş 11 ay arası çocukların görsel-motor işlevlerini değerlendirmek için kullanılan geometrik figürlerden oluşan bir algı testidir. Dikkat eksikliği , Öğrenme güçlüğü ve Organik Beyin Hasarı durumlarında kullanılır.

b) Burdon Dikkat Testi

10-20 yaş arası bireylere uygulanan kısa bir dikkat testidir.

c) Frankfurter Dikkat Testi

60 ay ve 72 ay arasındaki çocuklara uygulanan bir dikkat testidir.

d) D2 Dikkat Testi

9 yaş ve üzeri çocuklara uygulanan psikomotor hız, seçici dikkat ve dikkat dalgalanmasının ölçüldüğü bir dikkat testidir.

e) Stroop Test

5-15 yaş arasına uygulanan özellikle dikkat eksikliği durumlarında yürütücü işlevleri ölçmek için kullanılan bir testtir.