Gelişim Testleri

Denver-II Gelişimsel Tarama Testi

0-6 yaş arasındaki çocuklara uygulanan gelişimsel olarak şüpheli durumları saptamak ve gelişimin gidişatını takip etmek amacıyla kullanılan bir gelişim testidir. Anneden ve babadan bilgi alınır  ve test formundaki anneye sorulması gereken maddeler ve çocuğun yapması beklenen maddeler çocuğa yöneltilir. Denver-II testi bir zeka testi değil gelişim testidir. Denver-II gelişim testi ile çocuğun Kişisel-Sosyal Gelişimi, Dil Becerileri, İnce Motor Becerileri  ve Kaba Motor Becerileri  değerlendirilmektedir.

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)

0-6 YAŞ arasındaki çocuklara uygulanan gelişimsel olarak şüpheli durumları saptamak ve  gelişimin gidişatını takip etmek amacıyla kullanılan bir gelişim testidir. Test anne ile yürütülür testteki sorular anneye yöneltilir. Test sonucunda Sosyal Beceri-Öz Bakım, Dil- Bilişsel, İnce Motor ve Kaba Motor  ve Genel Gelişim alanlarının puanları hesaplanır. AGTE testi bir zeka testi değil gelişim testidir.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

4-6 yaş arasındaki çocukların okula ve okul ortamının gerektirdiği sorumlulukları yerine getirmeye hazır bulunup bulunmadıklarını ölçen bir testtir. Testin sonucunda ortaya çıkan puan ne kadar yüksekse okula başlama olgunluğu o kadar iyidir.

Okula Hazırlık Testi (OKHT)

6 yaş 4 ay öncesindeki çocuklara uygulanan çocuğun okul ortamına hazır bulunurluğunu ölçen okul hazırlık testidir.